Asbest onderzoek en advies

Ervaren en gecertificeerd

Asbest is sinds 1993 verboden als bouwmateriaal in gebouwen en objecten. Doordat er in het verleden wel veel gebruik is gemaakt van het materiaal is het in veel gebouwen en objecten nog aanwezig.

AM&P Milieu BV heeft een jong en dynamisch team waarin kennis en kunde wordt afgewisseld met snel schakelen en klantgerichtheid. AM&P Milieu BV beschikt tevens ook over het SC540 certificaat wat aangeeft dat men gecertificeerd is voor het uitvoeren van asbestinventarisaties volgens de vigerende wet- en regelgeving.

Er zijn diverse soorten onderzoeken om asbesthoudende materialen in uw gebouw of object in kaart te brengen, namelijk:

Asbestinventarisatie type A

Hier wordt door middel van een visuele inspectie uw gebouw of object onderzocht op ‘direct’ visueel waarneembare asbesthoudende materialen. Als een inspecteur van AM&P Milieu BV een materiaal ziet wordt hier een monster van genomen welke naar het laboratorium wordt gebracht. Nadat het materiaal is geanalyseerd door het laboratorium kan er worden aangegeven of dat het materiaal daadwerkelijk asbesthoudend is. Op basis van de uitkomsten van AM&P Milieu BV en de analyses van het laboratorium wordt een rapportage opgesteld waarmee een omgevingsmelding kan worden gedaan bij de Gemeente en waarmee het asbest verwijderd kan worden.

Asbestinventarisatie type B

Hier wordt door middel van een visuele inspectie en destructief onderzoek uw gebouw of object onderzocht op ‘verborgen’ asbesthoudende materialen. Een type B onderzoek wordt altijd pas uitgevoerd nadat er een type A onderzoek is uitgevoerd. De asbestinventarisatie type B kan ter aanvulling worden ingediend bij de Gemeente om bijvoorbeeld een gebouw totaal te renoveren of te slopen.

Risicobeoordelingen conform NEN2991

Wanneer er een risicovolle situatie wordt aangetroffen in een gebouw of object kan het zijn dat er een zogenoemd ‘besmettingsonderzoek’ moet worden uitgevoerd. Door middel van het uitvoeren van dit besmettingsonderzoek kan de aard en omvang van een eventuele besmetting in kaart worden gebracht waarna hier passende maatregelen voor kunnen worden genomen. Het besmettingsonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een daartoe geaccrediteerd laboratorium welke in samenspraak met de projectleider metingen, kleefmonsternames en inspecties uitvoert. Deze besmettingsonderzoeken kunnen worden uitgevoerd wanneer er bijvoorbeeld een besmetting is ontstaan door een niet-hechtgebonden asbesthoudende toepassing.

Validatieonderzoeken conform SCi548

Dit zijn zogenoemde terugschalingsonderzoeken. Middels dit onderzoek kan door middel van diverse metingen worden gekeken of bepaalde werkmethodes zorgen voor een dusdanig lage vezelemissie dat de werkzaamheden in een lagere risicoklasse kunnen worden uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn echter alleen van toepassing wanneer het gaat om grootschalige projecten daar de norm dit voorschrijft, maar wat ook voor u als klant forse financiële gevolgen kan hebben.

Naast de normtechnische kennis en de nodige certificaten beschikt AM&P Milieu BV ook over de juiste kennis, kunde en meedenkend vermogen. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving zijn diverse goede opties mogelijk, echter behoeft iedere situatie weer zijn eigen passende advies.

Door gezamenlijk met de klant naar haar uitdaging te kijken, deze te analyseren en te ontleden wordt er een bepaalde conclusie gedaan waarna er enkele aanbevelingen komen. Deze aanbevelingen kunnen zijn op woningniveau, complexniveau maar ook op bezitsniveau. Veelal heeft de klant de globale kennis om de eerste opzet te maken van haar eigen probleem, echter mist het nog weleens aan normkennis en een ‘frisse blik’.